RT/RW

SUSUNAN PENGURUS RT DAN RW DESA KLAMPOK

 

NO NAMA JABATAN
1 KASIDI KETUA RW I
2 SUPRIYANT0 KETUA RT 01 RW I
3 NURSIAM KETUA RT 02 RW I
4 SLAMET FAUZI KETUA RT 03 RW I
5 IMAM BUKHARI KETUA RT 04 RW I
6 JOKO SUSILO KETUA RW II
7 NASIRUN KETUA RT 01 RW II
8 ROMIDI KETUA RT 02 RW II
9 BAHIR KETUA RT 03 RW II
10 SUNARKO KETUA RW III
11 SOLIHIN KETUA RT 01 RW III
12 SABANI KETUA RT 02 RW III
13 SUGENG SUTRISNO KETUA RT 03 RW III
14 SUDARSO KETUA RT 04 RW III
15 BAMBANG SUPRIYANTO KETUA RW IV
16 SUDARNO KETUA RT 01 RW IV
17 ENDARJO HW KETUA RT 02  RW IV
18 SLAMET SUMARNO KETUA RT 03 RW IV
19 WASITNO KETUA RW V
20 SUJADI KETUA RT 01 RW V
21 BUNTORO KETUA RT 02 RW V
22 SLAMET PURWANTO KETUA RT 03 RW V
23 SUPRIYONO KETUA RT 04 RW V
24 SALIBO ASHARI KETUA RW VI
25 SUMARNO KETUA RT 01 RW VI
26 HARI KETUA RT 02 RW VI
27 DARYONO KETUA RW VII
28 BAMBANG HERNOWO KETUA RT 01 RW VII
29 SARYONO KETUA RT 02 RW VII
30 SUPONO KETUA RT 03 RW VII
31 MUDJITO KETUA RW VIII
32 DJATMOKO KETUA RT 01 RW VIII
33 SUNARSIH KETUA RT 01 RW VIII
34 MUFHIMIN KETUA RT 01 RW VIII
35 SUPARJO KETUA RW IX
36 RADI ABDUL AZIZ KETUA RT 01 RW IX
37 SAMIRUN KETUA RT 02 RW IX
38 SUPRIYADI KETUA RT 03 RW IX
39 SURATNO KETUA RW X
40 KUAT PRACOYO KETUA RT 01 RW X
41 SAEDI KETUA RT 02 RW X
42 RISAN KETUA RT 03 RW X
43 MISKUN AM KETUA RT 04 RW X
44 FEBRIAN SAMSU HIDAYAT KETUA RW XI
45 BUDIONO KETUA RT 01 RW XI
46 SUWARYANTO KETUA RT 02 RW XI
47 SUKANDAR KETUA RT 03 RW XI
48 KUWAT KASYONO KETUA RW XII
49 KARSONO KETUA RT 01 RW XII
50 SUPARDAN KETUA RT 02 RW XII
51 MUALIM KETUA RT 03 RW XII
52 SUDARMADI KETUA RW XIII
53 NARSO KETUA RT 01 RW XIII
54 YOGI WRATSONGKO KETUA RT 02 RW XIII
55 ALI SYAHBANA KETUA RT 03 RW XIII
56 JAKA BUDI SANTOSA KETUA RW XIV
57 SUKIRNO KETUA RT 01 RW XIV
58 USMAN KETUA RT 02 RW XIV
59 SUPARTONO KETUA RT 03 RW XIV
60 SUGIYO KETUA RT 04 RW XIV